[HyperLink1]
GIỚI THIỆU CÔNG TY
TRANG CHỦ
BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ
LIÊN HỆ
VĂN BẢN NỘI BỘ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
MỸ LỆ HOTEL 3 SAO
DU LỊCH LỮ HÀNH & DỊCH VỤ
KINH DOANH THƯƠNG MẠI
 DỰ ÁN XÂY DỰNG
AGRIBANK HOTEL 5 SAO
 THÔNG TIN KHÁC
BÁO CHÍ TRONG NƯỚC
GIÁ VÀNG
CHỨNG KHOÁN
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Mỹ Lệ Hotel
Chi Nhánh TP.HCM
Chi Nhánh Miền Trung
Chi Nhánh TP. Hà Nội
Ban QLDA Agribank Hotel
MY LE HOTEL
       
LIÊN KẾT
AGRIBANK HOTEL
ĐĂNG NHẬP

TRANG CHỦ
BỘ MÁY TỔ CHỨC
VĂN BẢN
LIÊN HỆ
...
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
  
GIÁM ĐỐC
Ths. BÙI NGỌC DIỆP
CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ HẠ

NGUYỄN THỊ NGẦN
CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
PHÒNG TC - HC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
BÙI NGỌC HỮU
Danh sách chi tiết
PHÒNG KH - KD
PHỤ TRÁCH PHÒNG
NGUYỄN LAN PHƯƠNG
Danh sách chi tiết
PHÒNG TC - KT
TRƯỞNG PHÒNG
ĐÀO THỊ OANH
Danh sách chi tiết
P. KIỂM TOÁN NỘI BỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THỊ HIẾN
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
KHÁCH SẠN MỸ LỆ
Q.GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
ĐINH QUỐC ĐẠT
Danh sách chi tiết
CHI NHÁNH TP.HCM
GIÁM ĐỐC
TRẦN CÔNG HÒA
Danh sách chi tiết
C.NHÁNH M.TRUNG
GIÁM ĐỐC
NGUYỄN T. HOÀNG ANH
Danh sách chi tiết
CHI NHÁNH HÀ NỘI
PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN TRỌNG KHA
Danh sách chi tiết
...

Copyright©2008  - Designed by Agribank Trading & Tourism Company (Agribank Tour)
Head office: 57 - 59 Thuy Van Str. - Ward 2 -  Vung Tau City - Vietnam  Tel: (+84-64)-3525824 - Fax: (+84-64)-3525970
Website: www.agribanktour.com  - Email: agribanktour@hcm.vnn.vn